Odavno slušamo o Indijancima koji su jeli kaktuse za prosvijetljenje, ljudima koji ližu žabe da dostignu high, seansama s ayahuscom, no nama su ipak dostupnije nešto drugačije psihoaktivne droge…

Većina konzumiranih psihoaktivnih droga, ispričavamo se, …supstanci na ovim prostorima zasigurno su gljive, te poznate ‘sličice’ ili LSD. Često možete pročitati o novim istraživanjima i pronalascima vezanih uz utjecaj, konzumaciju i posljedice konzumacije ovih ilegalnih supstanci, pa je ponekad i teško razlučiti što je istina, što laž, i na kraju ostajemo na onome, ni da, ni ne

Vratimo li se u prošlost, šamanski obredi, a potom i moderna upotreba, vezani su uz produhovljenje i medicinske svrhe. Trava je za sve, psihoaktivne supstance za psihičke dijagnoze, MDMA i extacy za poboljšanje raspoloženja i karaktera, i tako dalje, i tako bliže.

I onda se pojave norveški znanstvenici, a svi vjerujemo Norvežanima, još k tome znanstvenicima, i u svom istraživanju provedenom na američkom uzorku od 130 152 ljudi (od čega njih 21 967 konzumenata), otkrili da psihoaktivne supstance poput psilocybina iz gljiva i LSD ne utječu negativno na mentalno stanje ispitanika, dapače, među uzorkom ima i naznaka smanjenih mentalnih problema. [quote_right]…među uzorkom ima i naznaka smanjenih mentalnih problema.[/quote_right]

U studiji su se koristili podaci prikupljeni od strane američke ankete o upotrebi droga provedene između 2001. i 2004. godine, a koja je i pokazala da u SAD-u trenutno živi više od 30 milijuna ljudi koji su u životu konzumirali LSD, psilocybin, ili meskalin.

Nećemo sumnjati u Norvežane, ali svakako ne preporučamo neodgovorno korištenje psihoaktivnih droga.